Ситопечат

Ситопечатът е технология за брандиране върху аксесоари, с най-голяма история.

Отличава се с възможност за възпроизвеждане на полутонови изображения и печат, върху повърхности с голяма площ.

Нанасянето на боята се осъществява посредством ракел, като самата боя се пропуска през финно сито.

Примери