Дигитален печат

Дигиталният печат е най-новата технология за брандиране на аксесоари и средства за писане.

При нея могат да бъдат използвани всички цветове, като смесването им става по цифров път.

Самото отпечатване се извършва от принтер, като процесът гарантира добро качество и бързина на изпълнението.

Примери