Печат върху химикалки

За да можем да възпроизведем качествено Вашата корпоративна идентичност, трябва да разполагаме с нея в подходящ файлов формат

Най-качествено репродуциране (и изискване при повечето технологии за печат), е наличен файл, във векторен формат (EPS, PDF, SVG, CDR, AI).

Ние можем да Ви съдействаме ако срещате затруднения при приготвянето на файла за печат, или създаване на нова корпоративна идентичност.